Ifk Mariehamn Bordtennis r.f. - DrogpolicyTobak och snus

Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak eller snus.

Tobak eller snus skall inte utnyttjas i pingishallarna. Tränarna/ledarna skall se till att ungdomarna inte röker eller snusar i eller intill pingishallen. Detta gäller även vid resor.

Som tränare/ledare bör man tänka sig för och vara restriktiv i sitt användande av tobak och snus i samband med bordtennis-aktiviteter.
Alkohol

Vi tillåter inte att våra ungdomar använder alkohol. Om detta skulle ske, tar vi ett enskilt samtal med personen och tar kontakt med en förälder.

- man får inte komma berusad till träning, tävling, match eller annat möte som har med verksamheten att göra.
- man får inte uppträda berusad eller dricka alkohol i föreningens kläder
- man får inte dricka alkohol under verksamhet (träning, tävling, resor) där man har ansvar för ungdomar.Narkotika och Dopingpreparat

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ungdomar använt/varit i närheten av narkotika eller dopingpreparat gör vi på följande vis.
• Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter.


Ingen av våra ledare eller spelare får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi på följande sätt

• Enskilt samtal och kontakt med polis

Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt ; ungdomarnas, föräldrars och ledarnas. Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som ungdom, förälder eller ledare kan vända sig vid behov om det skulle inträffa något problem som är svårt att hantera.


Styrelsen skall alltid vid behov söka råd/hjälp utanför föreningen via socialtjänst, polis eller annan expertis.


Fastställd vid styrelsemöte 28.05.2015