Ifk Mariehamn, Bordtennis - Barn och UngdomspolicyIfk Mariehamn Bordtennis (Bordtennis) verksamhet går främst ut på att bredda intresset och skapa möjligheter för bordtennis på Åland för såväl juniorer som seniorer. Vi har idag ca 50 aktiva spelare varav ca 20 juniorer och 30 seniorer. Samtliga medlemmar finns i vår medlemsdatabas.
Här finns även medlemmarnas kontaktuppgifter som används vid information till seniorerna, juniorerna och föräldrarna.För att säkerställa att vår barn- och ungdomsverksamhet bedrivs enligt barnens och ungdomarnas förutsättningar, har Bordtennisens styrelse tagit fram denna barn- och ungdomspolicy.
Policyn har antagits av Bordtennisens styrelse den 28.05.2013 och träder i kraft från och med 1.8.2013.Policyn revideras årligen i samband med föreningens Årsmöte (vår verksamhetsperiod är
01.05 -30.04). Barn- och ungdomspolicyn efterföljs av alla som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet i vår förening.Våra styrande dokument (t.ex. Verksamhetsplan, Drogpolicy, Barn och Ungdomspolicy) skall finnas tillgängliga för alla på vår hemsida www.pingis.ax och alla medlemmar skall informeras om detta.
Vår ungdomsansvarig är Harry Lindqvist.
Kontaktuppgifter till alla styrelsemedlemmar samt ungdomsansvariga finns på vår hemsida.Med barnidrott menas aktiviteter för barn till och med 12 år.
Med ungdomsidrott menas idrottsaktiviteter för åldrarna 13-18 årDå vår verksamhet än så länge är ganska liten, har vi inga skilda grupper för barn och ungdomar.
Vi har en gemensam träningsgrupp för alla juniorer då alla juniorer idag ligger i åldern 11-14 år.
Vår målsättning är att inte ha större grupper än 15 juniorer samtidigt.Vår målsättning är att ha minst en utbildad ledare per träning. Det skall alltid finnas minst en vuxen ansvarig person per träning. Om tränaren inte har passligt skall någon annan vuxen (bordtennisspelare eller förälder) alltid finnas på plats som ansvarig ledare.
Nya ledare utan utbildning ska under sin första termin ges möjlighet att delta i en grundutbildning för barn- och ungdomsledare eller motsvarande, eller så snart en sådan ordnas.Vi strävar efter att hitta en plats för alla, oberoende av spelnivå.
Vi försöker anpassa träningsmotståndet så att alla hittar rätt träningspartner/-nivå.
Vi tar inte in nya juniorer efter spelförmåga, vi tar in dem i den ordning de anmäler dig.Vår målsättning är att juniorerna skall ha roligt och utvecklas som bordtennisspelare.
Vi försöker inte pressa juniorerna att delta i tävlingar.
Vi uppmuntrar juniorerna att hålla på med flera andra idrotter. Vi har t.ex. ingen obligatorisk närvaroplikt, det är helt ok att hoppa över en träning för att t.ex. växla med en annan idrott.De juniorer som visar intresse för att delta i tävlingar skall ges möjligheter till detta.
Detta kan vara t.ex. att de får delta i den Åländska Pingisligan.
Vi låter även längre hunna juniorer få möjlighet att träna med seniorerna.Om juniorer vill tävla utanför Åland, bidrar vi till spel-/tävlingsavgifter i mån av möjlighet, i vissa fall även med resekostnader. Om föreningen ordnar resor, ansvarar vi för att spelarna reser säkert.
Detta gäller såväl följandet av trafikregler, som att fordon och chaufför uppfyller alla krav.Fastställd vid styrelsemöte 28.05.2015